Sklep SPECLAMP arrow Kontakt
czwartek, 22 sierpień 2019
Kontakt
Sklep LIBRA-SPECLAMP Drukuj
Ulica i numer:
LIBRA Sp. z o.o.
ul.Rzeźnicza 9
Bielsko-Biała
43-300

Informacje: Sprzedawcą/Usługodawcą jest Firma LIBRA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rzeźnicza 9, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 734-29-23-421, REGON 492823571, KRS: 0000125292, Kapitał zakładowy: 4 525 000,00. adres poczty elektronicznej: speclamp@libra.com.pl, numer telefonu: 33/4995079 oraz numer faksu: 33/4974508.

Biuro Obsługi Klienta
(poniedziałek-piątek) 08:00 - 16:00
tel. 33/4989874
speclamp@libra.com.pl